Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 

 

NOVINKA: ROZCESTNÍK PRO CRITICAL CHAIN - ODKAZ ZDE
aaa

KNOWLEDGE MANAGEMENT
CENTRUM KM

menu1 menu2 menu3 menu4 menu5
 

Původní texty

a) Koncepce moderního SW pro KM - TheBrain - původní text
b) Znalostní management – komplexní charakteristika
c) Potřeba systémového přístupu k projektům knowledge
    managementu   ( KM systems )
d) Seriál - Podmínky úspěchu projektů knowledge managementu
    I,II a III   a jiné texty  - 
ODKAZ ZDE
-----------------------------------------------------------
 

Ve dnech 27. a 28. května 2008 se uskuteční v Trnavě mezinárodní konference věnovaná problematice inovace. Pořádá ji Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity společně s neziskovou organizací VIVAEDUCA.
Více na adrese
AKATUALITY - INFORMACE - AKA

www.akamonitor.cz/informace.htm
 

Nová stránka-weblog
věnovaná
projektovému, znalostnímu a procesnímu
managementu
PROJMAN 2
ZDE ZDE

-----------------------------------------------------------
Konečně původní česká kniha o KM
Management znalostí v praxi
Ludmila Mládková
vydalo: Professional Publishing
Vlastní recenzi najdete vbrzku využitím odkazu ze stránky
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
Provizorně vybírám názvy kapitolek, které mne zaujaly:
- charakteristické rysy znalostního pracovníka
- specifika řízení znalostního pracovníka
- výhody managementu znalostí
- názory na tacitní znalost
- konverze v praxi
- sdílení tacitních znalostí
- konverze v praxi
- znalostní strategie
- hypertextová organizační struktura
- signály trhu znalostí
- fáze tvorby nové znalosti ze znalostního aktiva
- fáze úspěšné implementace managementu znalostí
- pravomoce a odpovědnosti při managementu znalostí
- životní cyklus komunity
- obecná pravidla práce s pozorností
- management znalostí a důvěra
"Obávám se", že mne autorka přiměla k tomu, abych se k tématu KM po delší době opět vrátil nejen jako recenzent ( nebylo zatím také mnoho co recenzovat ) , ale i jako autor.
------------------------------------------------------------
 
IT Infrastructure Library ( ITIL)
weblog  ZDE-ZDE

------------------------------------------------------------
KNIHY

  • Knowledge Management Handbook, Lay Liebowitz, CRC Press 1999
  • Wettbewerbsvorteile durch Wissensmanagement, Methodik und Anwendungen des KM, 2000, Stuttgart
  • Wellspirngs of Knowledge
  • Managing Knowledge Workers, Frances Maribe
  • Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí, Učební text VŠE, 1999
  • The Knowledge Evolution, Verna Allee, 1997
  • Working Knowledge, T.H. Davenport, L. Prusak, Harward BS Press

-------------------------------------------------------------

Internetové zdroje

 

m.

 

 

AKA-MONITOR

AKTUALITY

NOVÝ ROZCESTNÍK
PRO CRITICAL CHAIN

 

e 7 n e w s

AKTALITY

Nový rozcestník na
zdroje týkající se
C R M
 ZDE-ZDE

 

El. konference

 

reklama

reklama

   Aktualizováno: 24. ledna 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877