Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Webové
publikační
systémy

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
eBooks
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video

AKA-MONITOR

Newsletter
Akademie
Poradenství
INTERNET
Zprávy COL

El.konference

Uživatelké skup.
 
aaa

A K A - M O N I T O R

Tisková zpráva - Společnost COL přijala v listopadu 2001 již 500.000 uživatele

TEXTY NA TÉMA KM a PM

MINISERIÁL ČLÁNKU ZVEŘEJNĚNÝCH V ČASOPISE "IT System" (CCB)

Podmínky úspěchu projektů knowledge managementu.
I. část - úvod a principy - LINK


Podmínky úspěšnosti projektů knowledge managementu (KM) –
II. Část: Aktuální problémy a chyby - LINK


Podmínky úspěchu projektu Knowledge managementu (KM)
III. Část: Potřeba systémového přístupu k projektům KM(s) - LINK


Týmová práce v systému procesního, znalostního a projektového managementu.
Potřeba systémového  přístupu k uplatnění pružných
organizačních struktur. - LINK


Význam softwarové podpory inovace projektového managementu využitím metody Critical Chain (CC) - LINK


Autor článků: doc. ing. Arnošt Katolický, CSc. - doc.aka@akamonitor.cz

VÝBĚR OBSAHU AKTUÁLNÍCH ČÍSEL

NOVÉ VYDÁNÍ EL. TÝDENÍKU "e7news" VYJDE 15. dubna

SEKCE AKA-MONITORU:  Časopisy - KNIHY - eBooks - AKCE - SW&HW - WEB -

Aktualizováno: 9. května 2002 - doc. Arnošt Katolický - doc.aka@akamonitor.cz

   Aktualizováno: 9. května 2002 - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877